ബ്ലോഗ് ലേയൌട്ട് / അറേഞ്ച് പേജ് എലെമെന്റ്സ്

1  2  3  4  5  

ബ്ലോഗില്‍ മെയിന്‍ പേജില്‍ നാവിഗേഷന്‍ ബാറില്‍ വലതു വശത്തായി കാണുന്ന Customize എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ, Dashboard-ല്‍ നിന്നും ബ്ലോഗുകളുടെ വിവരണങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള View Blog എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ Layout / Add and Arrange Page Elements എന്ന പേജില്‍ എത്താം.
ഇതുവഴി, ബ്ലോഗര്‍ ബ്ലോഗില്‍ നല്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ സേവനങ്ങളെ / സൌകര്യങ്ങളെ (പോസ്റ്റ്, എച്ച് ടി എം എല്‍ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റുകള്‍, ഗാഡ്ജെറ്റുകള്‍, ബ്ലോഗ് ടൈറ്റില്‍ , നാവിഗേഷന്‍ ബാര്‍ , ഫോണ്ട്സ് ആന്‍ഡ് കളെര്സ് , എഡിറ്റ് എച്ച് ടി എം എല്‍, പുതിയ ടെമ്പ്ലടുകള്‍ തുടങ്ങിയവ.) ബ്ലോഗില്‍ കൂട്ടിചേര്‍ക്കുവാനും, എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനും, ബ്ലോഗില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്‌, ആവശ്യമെങ്കില്‍ സ്ഥാനം മാറ്റിയും മറ്റു പലവിധത്തിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ട്ടാനുസരണം ക്രമീകരിച്ചു ബ്ലോഗില്‍ ഡിസ്‌പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ബ്ലോഗിന്റെ ഈ ഭാഗത്തെ (Layout / Add and Arrange Page Elements) നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം.

Posting -: ഇതു നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ പോസ്റ്റു ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നല്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച്‌ കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ കാണാം.

Settings -: ഇതു ബ്ലോഗിന്റെ വിവിധ സെറ്റിങ്ങ്സുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ആണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച്‌ കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

Pick New Template -: ഇതുവഴി നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗില്‍ നിലവിലുള്ള ടെമ്പ്ലറ്റ് ( Template ) മാറ്റി ബ്ലോഗറിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ടെമ്പ്ലറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ എത്തുന്ന പേജില്‍ ബ്ലോഗ്ഗര്‍ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലേക്കായി, പലതരത്തിലുള്ള ടെമ്പ്ലറ്റ്കള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. തുടക്കത്തില്‍ നമ്മള്‍ ബ്ലോഗ് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന സമയത്തു ടെമ്പ്ലേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നും ആവശ്യമായ ടെമ്പ്ലറ്റ്കള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ SAVE TEMPLATE എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത പുതിയ ടെമ്പ്ലറ്റ് സേവ് ചെയ്യുക.
നിങ്ങള്ക്ക് ബ്ലോഗറിന്റെ ടെമ്പ്ലട്ടിനു പുറമെ മറ്റു ടെമ്പ്ലറ്റ്കളും ബ്ലോഗില്‍ ഉപയോഗിക്കാം. തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക.

Edit html -: ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ ടെമ്പ്ലേറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യം നല്കുന്ന, താഴെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പേജിലാണ് എത്തുക.
ഇതുവഴി നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ നിലവിലുള്ള ടെമ്പ്ലട്ടില്‍ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റം വരുത്താന്‍ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ പോസ്റ്റ് , സൈഡ് ബാര്‍ , ടൈറ്റില്‍ ബാര്‍ , ലൈന്‍ സ്പേസ് തുടങ്ങി, പലകാര്യങ്ങളും, അവ ഏതൊക്കെ അളവുകളില്‍ ബ്ലോഗിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് എങ്ങിനെയൊക്കെയായിരിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ Html ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഇവിടെ നല്കിയിരിക്കും. ഇതില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയാല്‍ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലടക്കം, പല ഭാഗങ്ങളും നിലവിലുള്ളതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കാം. ഇതിന് തുനിയും മുന്പ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ നിലവിലുള്ള ടെമ്പ്ലേറ്റ് കോഡ് കോപ്പി ചെയ്തു ഒരു Notepad-ല്‍ സേവ് ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

Html കോഡുകളെ കുറിച്ചു കൂടുതല്‍ അറിവില്ലാത്തവര്‍ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണുചിതം. കാരണം, സൂക്ഷ്മതയോടെയുള്ള എഡിറ്റിംഗ് അല്ല ഇതില്‍ നടത്തുന്നതെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ആ ബ്ലോഗിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ, അല്ലെങ്കില്‍ ബ്ലോഗ് തന്നെയോ നഷ്ട്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ആവശ്യമെങ്കില്‍, ഈ കോളത്തിലുള്ള Html കോഡുകള്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം, മറ്റേതെങ്കിലും സൈറ്റില്‍ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത ടെമ്പ്ലേറ്റ് കോഡ് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് സേവ് ചെയ്ത് നിലവിലുള്ള ടെമ്പ്ലേറ്റ് മാറ്റുകയുമാവാം. അത്തരത്തിലുള്ള, കൂടുതല്‍ കോളങ്ങള്‍ ഉള്ളതും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുതകുന്നതുമായ ടെമ്പ്ലട്ടുകള്‍ സൌജന്യമായി നല്കുന്ന പല സൈറ്റുകളും ഉണ്ട്.

ഈ ബ്ലോഗില്‍ അത്തരം കുറച്ചു ടെമ്പ്ലട്ടുകളുടെ കോഡ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത് ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപയോഗിക്കാം. നിലവിലുള്ള ടെമ്പ്ലറ്റ് മാറുമ്പോള്‍ ബ്ലോഗിലുള്ള പോസ്റ്റുകള്‍ ഒഴികെ, സൈഡ് ബാറില്‍ / ഗാഡ്ജെറ്റ് / ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പേജില്‍ നല്കിയ പല കാര്യങ്ങളും നഷ്ട്ടപ്പെടാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പ്ലറ്റ് മാറുന്നതിന് മുന്പായി നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലെ സൈഡ് ബാറില്‍ / ഗാഡ്ജെറ്റ് / ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പേജില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കോപ്പി ചെയ്തു, മറ്റെവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുകയും, ടെമ്പ്ലറ്റ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.

Fonts and Colors -: ഇതു , നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് / ടെക്സ്റ്റുകള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ നിറങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും, പല ഭാഗങ്ങളില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള / നല്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുകളുടെ വലുപ്പം ക്രമീകരിക്കുവാനുമുള്ള ലിങ്ക് ആണ്. ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ നിങ്ങള്‍ താഴെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിന്‍ഡോവില്‍ ആണ് എത്തുക.( ആ പേജിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രമെ നല്‍കിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ.) നിങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓരോ ടെമ്പ്ലട്ടുകള്‍ക്കും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത മായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍‍. അതായത്,ചുരുക്കം ചിലതില്‍ മുകളില്‍ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റവും വരുത്താന്‍ കഴിയാത്ത തരത്തിലായിരിക്കും ( Fixed ) ടെമ്പ്ലട്ടു ഡിസൈന്‍ ചെയ്തിരിക്കുക.
ആ വിന്‍ഡോവില്‍ മുകളിലായി ഇടതു വശത്ത്, ഒരു സ്ക്രോള്‍ ബോക്സില്‍ ബ്ലോഗിന്റെ പല ഭാഗങ്ങള്ക്കും ആവശ്യമായ രീതിയില്‍ നിറങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൂചകങ്ങളോട് കൂടിയ കളര്‍ ബോക്സും, അതില്‍ തന്നെ താഴെയായി ബ്ലോഗില്‍ പല ഭാഗങ്ങളില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള / നല്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുകളുടെ വലുപ്പം, സ്റ്റൈല്‍, ബോള്‍ഡ്നെസ്സ്, ഇറ്റാലിക്ക് രീതിയിലുള്ള വാക്കുകള്‍ എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള സൌകര്യങ്ങളും കാണാം. ഇവയ്ക്കു താഴെയായി നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ രൂപവും (Preview) കാണാം. അവിടെ, മേല്‍പ്പറഞ്ഞ സൌകര്യങ്ങളുപയോഗിച്ചു നിങ്ങള്‍ വരുത്തുന്ന മാറ്റം അപ്പോള്‍ തന്നെ കാണാന്‍ കഴിയും. ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയതിനു ശേഷം SAVE CHANGES എന്ന് കാണുന്ന വാക്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങള്‍ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സേവ് ചെയ്യുക.

Add and Arrange Page Elements -: ഇതു നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ്, എച്ച് ടി എം എല്‍ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റുകള്‍, ഗാഡ്ജെറ്റുകള്‍, ബ്ലോഗ് ടൈറ്റില്‍, നാവിഗേഷന്‍ ബാര്‍ തുടങ്ങിയവ നിങ്ങളുടെ ( ഇവയ്ക്കെല്ലാം കൂടെ പൊതുവായി Page Elements എന്ന് പറയുന്നു ) സൌകര്യമനുസരിച്ച് സ്ഥാനം മാറ്റി ബ്ലോഗില്‍, ആവശ്യമായ ഇടങ്ങളില്‍ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു ഡിസ്‌പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം. ഇതെങ്ങിനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് , താഴെ ഉള്ള ചിത്രം കാണുക.
അതിലുള്ള About Me എന്ന് തുടങ്ങി Live Trafic Feed എന്നുവരെ ഉള്ള 5 കോളങ്ങളില്‍ നല്കിയ കാര്യങ്ങളും ഒന്നിന് താഴെ ഒന്നു എന്ന നിലയിലാണ് എന്റെ ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ഇടതു വശത്തെ സൈഡ് ബാറില്‍ ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഇതിലെ ഏറ്റവും മുകളിലെ കോളത്തില്‍ ഉള്ള About Me എന്ന ഭാഗം ബ്ലോഗിലെ സൈഡ് ബാറിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ എന്ന രീതിയില്‍ ബ്ലോഗില്‍ ഡിസ്‌പ്ലേ ചെയ്യിക്കണമെങ്കില്‍ and Arrange Page Elements എന്ന പേജില്‍ വന്നു About Me എന്ന കോളത്തിനു മുകളില്‍ മൗസ് കഴ്സര്‍ വച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പിടിച്ചു, താഴേക്ക് വലിച്ചു ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തു എത്തിക്കുക. ഇപ്പോള്‍ About Me എന്ന കോളം ഏറ്റവും താഴെയായി വന്നു നില്ക്കും. ഇനി ആ പേജിന്റെ വലതു മുകളിലായി കാണുന്ന SAVE എന്ന വാക്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ വരുത്തിയ മാറ്റം സേവ് ചെയ്‌താല്‍ നമ്മള്‍ മാറ്റം വരുത്തിയ രീതിയിലായിരിക്കും അത് ബ്ലോഗില്‍ ഡിസ്‌പ്ലേ ചെയ്യുക.

ഇത്തരത്തില്‍ ആ പേജിലുള്ള ഏത് എലമെന്റുകളുടെയും സ്ഥാനം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം.
1  2  3  4  5  

Share/Bookmark

18 comments:

 1. പ്രിയ മുള്ളൂക്കാരാ,
  ഉപകാരപ്രദം ഈ നല്ല മനസ്സ്. തുടരുക.
  സസ്നേഹം.

  ReplyDelete
 2. ശരിക്കും ഉപകാരപ്രദം കേട്ടോ..

  ReplyDelete
 3. PLZ HELP ME....
  i have started a blog of our malayalam cultural magazine with url www.devajaonline.blogspot.com. since we have the complete content in unicode text(we sued it for press printing works) created using ISM GIST( ML-TT REVATHY font), i just copy them to MS WORD 2007 and post the blog. but the alignment is too bad and the spacing is so pathetic. more over those who dont have malayalam fonts in their system can't read it. How can i post the articles to my blog using unicode fonts..? Plz help me.
  Jayadevndvl@gmail.com

  ReplyDelete
 4. called you in the morning. thanks for help

  ReplyDelete
 5. ഈ നല്ല മനസ്സ്. തുടരുക.

  ReplyDelete
 6. hello boss, pls help me i cant rearrange my gadgets, its moving but not fixing the other place

  ReplyDelete
 7. ഒരായിരം നന്ദി ....ഒരായിരം നന്ദി ....

  ReplyDelete
 8. Sir, Can you tell me that how to remove report abuse button from the side bar? and we have a problom also, sometimes our blog is desappearing. Why this happening ? we need a detailed reply

  ReplyDelete
 9. thank u its verymuch useful.............

  and i have started another blog with the help of this..........

  http://stretchback.blogspot.com/

  ReplyDelete
 10. ഹായ് മുള്ളൂര്‍ക്കാര താങ്കള്‍ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഒരു ബ്ലോഗ്‌ തുടങ്ങാന്‍ സഹായകമായി . വളരെ അതികം നന്ദി ഉണ്ട്. ഇത് ഇനിയും തുടരണം . എലാവിധ ഭാവുകങ്ങഗളും നേരുന്നു .

  ReplyDelete
 11. so nice very useful information hats off to you dear

  ReplyDelete
 12. it is very helpful thanks but one doubt ,there is no layout and colour&fonts option

  ReplyDelete
 13. valiya upakaaram thankal cheythathu njaanum thudangi oru blog pakshe onnum ezhuthaan kaanunnilla karyam saahithathil athara vasham poora

  ReplyDelete
 14. njan oru puthiya blog thankalude sahaayathode thudngi.........
  it's very helpfull one
  thanks alot.......
  http://karukanaambukal.blogspot.com/
  -ethanu ante blog ,time kittum ankil ethu onnu nookki, thettukal paranju tharaan sanmanasu kanikkumo?

  ReplyDelete
 15. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete

INFORMATION TECHNOLOGY ACT - 2000

Varshamohini BLOG
"Click here to Varshamohini" ...

Free 3 Column Blogger Templates...Click Here...

.
www.malayalamscrap.com Go To www.malayalamscrap.com
.


Website
Directoryമൈക്രോസോഫ്ട്‌ - നെറ്റ് വര്‍ക്കിംഗ്‌ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ ഇവിടെ കമന്റ്‌ ചെയ്യാം

Copyright of this blog and its contents is reserved. Copying contents of this blog is not permitted without prior written permission of its owner

Thanks For Visit